f t g m
Copyright 2023 - Danscentrum De Bruijn-Bonel

Privacy Police

Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van danscentrum de Bruijn-Bonel is een belangrijke taak voor ons.
Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Toestemming
Door de informatie en de diensten van danscentrum de Bruijn-Bonel te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Via de website www.debruijnbonel.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan je e-mailadres of telefoonnummer wanneer je een contactformulier invult. Wij vinden een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens ons stelt.

Dat betekent onder andere dat
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
• wij je eerst vragen om toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
• wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Danscentrum de Bruijn-Bonel is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van het contactformulier op onze website laat je persoonsgegevens bij ons achter.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend deze rechtstreeks door jou opgegeven persoonsgegevens, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen
• Naam • Leeftijd • Adresgegevens • Telefoonnummer • E-mailadres

Contactformulier
Als je een contactformulier op de website invult, een ander formulier, of ons direct een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Inschrijven
Als je jezelf inschrijft voor onze lessen, dan worden jouw persoonsgegevens alleen gebruikt om je een bevestigingsmail te sturen van de inschrijving en alleen informatie gerelateerd aan ons dienstverlening.
Jouw persoonsgegevens worden niet gedeeld met anderen, zijn veilig en versleuteld opgeslagen en worden alleen gebruikt in deze vorm van communicatie voor zolang jij ons daar toestemming voor geeft.

Publicatie
Wij publiceren jouw (bezoekers)gegevens niet.

Verstrekking aan derden
Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.


Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan.
Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website of via het contactformulier op deze website.